Zapisy na kurs

Proszę podać swoje dane.
Ukończeniem zapisu jest opłacenie kursu w terminie do wtorku 8 października włącznie [PRZEDŁUŻONY TERMIN REJESTRACJI]
(dane do przelewu poniżej).

(*) - pole wymagane
Please type your full name.

Invalid Input

Invalid email address.

Invalid Input

Please specify your position in the company

Invalid Input

Please tell us how big is your company.

Domyślnie faktura będzie wystawiona na osobę fizyczną (powyższe dane: imię, nazwisko, adres). Jeśli faktura ma być wystawiona na inną osobę/firmę, proszę podać jej dane poniżej w uwagach. W przypadku firmy wymagany jest NIP.

Invalid Input

Invalid Input

Przeczytaj regulamin

Invalid Input

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu poprawnego przeprowadzenia Kursu oraz w celach organizacyjnych.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
a. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedziba w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 5 (01-248), instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk,
b. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w IPI PAN: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, adres e-mail: iod@ipipan.waw.pl,
c. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji na Kurs oraz prawidłowej realizacji umowy z Uczestnikiem na przeprowadzenie Kursu,
d. dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym zakończona została realizacja umowy,
e. w odniesieniu do danych osobowych Uczestnika decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
f. Uczestnik posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania osobowych dotyczących Uczestnika,
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych Uczestnika,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika,
- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika,
- lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych może skutkować odmową realizacji umowy.
Invalid Input

Kontakt

Napisz do nas na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub zadzwoń! tel. 22 38 00 569

Instytut Podstaw Informatyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa
ipipan.waw.pl